Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

Website-ul https://www.santu.ro este administrat de S.C. Santu Auto Company SRL, cu sediul in Cluj Napoca, Gheorghe Dima 23/14, județul Cluj,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub J12/1251/1994 , cod fiscal RO5626251

Prin prezentaasigurăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în urma utilizării acestui website este în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”).

Ce drepturi aveți?

Regulamentul acordă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale, cum ar fi dreptul la portabilitatea sau pe cel de ștergere a datelor personale. Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:

Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, articolul 15 GDPR),
Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul de acces, art. 16 GDPR),
Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal solicitand acest lucru printr-un email trimis la adresa office@santu.ro și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, articolul 17 GDPR),
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, articolul 18 GDPR),
Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 GDPR),
Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, articolul 21 GDPR),
Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat in vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 GDPR).
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 GDPR).

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal dacă utilizați site-ul nostru:

  • Angajații S.C. Santu Auto Company SRL
  • Furnizorii de servicii IT & marketing research;

S.C. Santu Auto Company SRL se obligă datele colectate ale Clientului fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și nu facă publică, vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.

Excepție de la cele prezentate mai sus fac anumite prelucrări ale datelor cu caracter personal care sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Informațiile Clientului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și urmare a unor cereri expres formulate.

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Când ne contactați prin formularul de contact, ne furnizați informații precum: serviciul dorit, numele și prenumele, număr de telefon, email.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim colectăm sau prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârstă de 16 ani.

Cazuri speciale

Pot există situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor noștri față de atacuri cibernetice:

Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competențe;

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.